Uitkeringsfraude en waterverbruik

24 juli 2007

Opsporing uitkeringsfraude door onderzoek waterverbruik

Door adressen met een geregistreerd laag waterverbruik te koppelen aan de adressen van bijstandsontvangers, is de afgelopen tijd in Nijmegen woonfraude opgespoord. In het project ‘Waterproef Gelderland-Flevoland’ is de koppeling van deze adressen nader onderzocht door 52 gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het onderzoek is gedaan omdat op adressen met een laag waterverbruik mogelijk sprake is van schijnbewoning en mogelijk verzwegen samenwoning elders. Nijmegen was één van de deelnemende gemeentes aan het onderzoek in de periode van november 2006 tot april 2007. Er is hier in acht gevallen een bijstandsuitkering beëindigd, er zijn 14 sancties opgelegd en twee keer is de hoogte van de betreffende uitkering bijgesteld. De opgespoorde fraude bedraagt 238.000 euro. De beëindiging van de uitkeringen betekent voor de gemeente per half jaar een besparing van zo’n 50.000 euro.

Het project ‘Waterproef’ is uitgevoerd door het coördinatiepunt van het Regionaal Platform Fraudebestrijding Gelderland-Flevoland. Dit platform heeft tot taak (boven)regionale samenwerking te stimuleren bij de bestrijding van fraude op sociaal en fiscaal terrein en ten aanzien van illegale arbeid. Landelijk bestaan er negen regionale platforms. Een soortgelijk project is eerder dit jaar in Noord-Nederland afgerond.

Bron: Gemeente Nijmegen