UMC Radboud – Binnenkort: het breinbericht

Nijmegen, 22-03-2007
  
Binnenkort: het breinbericht 
Ontwikkeling van hersenen is voorspelbaar 
 
Binnen enkele jaren kunnen artsen voorspellen hoe een brein zich zal ontwikkelen. In navolging van het weerbericht kunnen we dan spreken van het breinbericht. Zo’n breinbericht bevat niet alleen een betrouwbare diagnose en voorspelling, maar maakt ook preventief ingrijpen mogelijk. De geneeskunde kan sterk profiteren van deze ontwikkeling, stelt prof. dr. Guillen Fernandez, neurowetenschapper aan het UMC St Radboud. Fernandez presenteert zijn visie vandaag (donderdag 22 maart) tijdens zijn oratie in Nijmegen.

Veel artsen beseffen nauwelijks dat we de komende jaren betrouwbaar kunnen gaan voorspellen in welke richting de hersenen van een individuele patiënt zich ontwikkelen. “In onderzoekscentra zoals het Nijmeegse FC Donders Instituut zijn de vereiste technieken al beschikbaar”, zegt neurowetenschapper Guillen Fernandez. “Deze technieken zullen de komende jaren massaal hun weg vinden naar de kliniek.”

Ziekte van Alzheimer
De reikwijdte van de technieken laat zich goed illustreren aan de hand van de ziekte van Alzheimer. Fernandez: “In een heel vroeg stadium – nog voordat de symptomen van de ziekte zich openbaren – kunnen PET-scans kenmerkende veranderingen in de stofwisseling van de hersenen opsporen. In het Dondersinstituut en het UMC St Radboud werken we vooral met functionele MRI-scans, waarmee we de hersenactiviteit in beeld brengen. Ook op deze manier kunnen we de aanloop naar de ziekte al vaststellen vóórdat de ziekte zich openbaart. Door zo’n vroege diagnose weten ‘patiënt’ en arts niet alleen wat de toekomst brengt, maar kunnen ze ook eerder preventief ingrijpen.”
Dat is belangrijk, omdat de tot dusver tegenvallende resultaten met zenuwbeschermende stoffen waarschijnlijk voor een deel aan een (te) late toediening zijn te wijten. Zodra de ziekte van Alzheimer zich openbaart is de ‘restcapaciteit’ van de hersenen namelijk al verdwenen en valt er weinig meer te beschermen. Gebruik van deze stoffen in een vroeger stadium biedt volgens Fernandez betere perspectieven.

Bron: UMC St Radboud