UMC Radboud: Verschil tussen man en vrouw

Bij de dokter:
Verschil tussen man en vrouw telt mee


In de medische zorg spelen verschillen tussen man en vrouw op alle fronten een rol. Niet alleen hebben vrouwen soms andere ziekten dan mannen, ze worden in de medische praktijk ook anders benaderd. En andersom: vrouwelijke artsen behandelen hun patiënten vaak net iets anders dan mannelijke artsen. Al deze verschillen komen aan de orde op een wetenschappelijk congres, dat van 10 tot 13 mei in Nijmegen gehouden wordt. Het is voor het eerst dat aan dit thema in Nederland een groot internationaal congres wordt gewijd.

Zeventig thema’s
Bijna tweehonderd artsen, onderzoekers en studenten (m/v) uit twintig landen verdiepen zich volgende week tijdens het congres ‘Gender matters’ in de samenhang tussen geslacht en geneeskunde. Dit onderwerp is sterk in ontwikkeling, getuige het feit dat er op het congres ruim zeventig thema’s aan de orde komen. Niet alleen wordt duidelijk, dat sommige medische problemen vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomen, of andersom, ook wordt geprobeerd om te begrijpen waarom dat zo is en wat de betekenis ervan is voor de medische praktijk.
Zonder dat er duidelijke evidence-based richtlijnen aan ten grondslag liggen, krijgen vrouwelijke patiënten van artsen vaak een andere benadering en een andere behandeling voor hetzelfde medische probleem dan mannelijke patiënten. Een bekend voorbeeld is de diagnose hart- en vaatziekten, die bij vrouwen veel vaker over het hoofd wordt gezien dan bij mannen. Dit komt onder andere doordat vrouwen hun klachten anders presenteren dan mannen. De medische praktijk zou hiermee meer rekening moeten leren houden.
Het is van belang, dat artsen in opleiding leren omgaan met seksespecifieke verschillen. In de Nijmeegse geneeskunde-opleiding gebeurt dit al, andere opleidingen wereldwijd volgen. Hoe men dat in verschillende landen aanpakt, zal tijdens diverse congrespresentaties duidelijk worden.

Beroepsgroep
Binnen niet al te lange tijd zal het merendeel van de huisartsen in Europa vrouw zijn. In andere medische specialisaties en in de hogere medische posities blijven vrouwen achter. Heeft dat iets te maken met de wijze waarop studenten opgeleid worden en leerstof tot zich nemen? Is deze ontwikkeling te beïnvloeden? Wat zijn de consequenties voor de praktijk? Eén van de hoofdsprekers, prof. Susan Philips uit Canada, geeft een overzicht van de stand van zaken en vertelt wat er op dit gebied nog gedaan kan worden.

Bron: UMC St Radboud