Tien dagen vaderschapsverlof voor ambtenaren

Nijmegen, 23 april 2008

Het gemeentebestuur en de vakbonden hebben de CAO 2008-2010 ondertekend. Nieuw in deze cao is de uitbreiding van het vaderschapsverlof voor gemeenteambtenaren van twee naar tien dagen.

Jonge vaders hebben nu nog maar recht op twee dagen verlof bij de geboorte van hun kind. Nijmegen is de eerste organisatie in de publieke sector die overgaat tot verlenging van het vaderschapsverlof naar tien dagen. Het verlof, met behoud van salaris, moet binnen vier weken na de bevalling worden opgenomen.

De vakbonden geven aan dat hun leden hebben gevraagd om de uitbreiding van het vaderschapsverlof prominent bij de onderhandelingen op de agenda te zetten. Veel mannelijke ambtenaren vinden de twee dagen die ze kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind veel te weinig. Nu krijgen ze de gelegenheid langer bij hun pasgeboren baby te zijn. Per jaar worden er ongeveer vijftig medewerkers van de gemeente (opnieuw) vader.

De CAO van de gemeente Nijmegen geldt voor ruim 2000 ambtenaren en heeft een looptijd van 1 januari 2008 tot 1 januari 2010.
De vaderschapsregeling geldt voor vaders van kinderen die na 1 april 2008 geboren zijn. Sinds enkele jaren wordt naast de landelijke cao voor alle gemeenteambtenaren (180.000 werknemers), via decentrale gelden op plaatselijk niveau aanvullende afspraken gemaakt. Zo is er meer maatwerk mogelijk. Deze vaderschapsafspraak is onderdeel van dat lokale maatwerk.

Bron: Gemeente Nijmegen