Van Verre Volken Thuis – Afrika Museum

Van Verre Volken Thuis. Kunst in de kamer
Expositie in het Afrika Museum – 5 oktober 2008 t/m 4 januari 2009

In het Afrika Museum in Berg en Dal presenteert de Vereniging Vrienden Etnografica (VVE) de expositie: ‘Van Verre Volken Thuis. Kunst in de kamer.’

Deze expositie toont maskers, beelden en andere kunstvoorwerpen, die heel verschillende mensen thuis om zich heen verzameld hebben. Het thema is de verzamelaar zelf. Een herkenbaar thema, want bijna iedereen verzamelt of heeft verzameld. Souvenirs, familiefoto’s, posters van popsterren of kristallen figuren, mensen omringen zich thuis maar wat graag met herinneringen en fantasieën.

De tentoonstelling laat u dit ‘museum van de woonkamer’ zien aan de hand van een aantal nagebouwde woonkamers van VVE-leden. Hier staan voorwerpen opgesteld die ook in werkelijkheid in deze kamers staan. Daarnaast zijn voorwerpen en interieurfoto’s van vele verzamelaars gecombineerd.

Normaal nooit te zien
Een internationale commissie van deskundigen heeft de selectie van de voorwerpen verzorgd. De expositie toont 125 voorwerpen uit Afrika, Indonesië en Oceanië, die anders bij VVE leden in de woonkamer staan. Sommige voorwerpen zijn jaren niet in het openbaar te zien geweest, andere zelfs nooit. Deze tentoonstelling biedt een unieke gelegenheid om deze bijzondere voorwerpen te kunnen bekijken.

VVE
De Vereniging Vrienden Etnografica wil de kunst van verre volken dichterbij brengen. De VVE doet dit met lezingen, publicaties en exposities. Veel leden zijn verzamelaar. Nu de VVE 25 jaar bestaat, is uit hun verzamelingen deze expositie samengesteld.

De VVE is in 1983 opgericht in het Afrika Museum. Door de jaren heen vonden jaarvergaderingen en andere activiteiten vaak in het Afrika Museum plaats. Musea en verzamelaars hebben elkaar ook nodig. Musea beschikken over kennis en objecten waar verzamelaars veel van leren. Verzamelaars lenen of schenken voorwerpen aan musea. Bijna alle musea zijn uit particuliere collecties ontstaan. Zo leveren verenigingen en verzamelaars een bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak van musea. Om die reden stelt het Afrika Museum ook graag ruimte beschikbaar voor de expositie van de jubilerende VVE.

Activiteiten
In de herfst- en kerstvakantie worden dagen georganiseerd waar het publiek voorwerpen van thuis mee kan brengen om ze door VVE-experts te laten beoordelen. Dit kan een souvenir van een verre reis zijn, maar ook iets bijzonders dat ooit op een beurs is gekocht of een erfstuk dat uit de familie komt.

‘Van Verre Volken Thuis. Kunst in de kamer’ vindt plaats van 5 oktober 2008 en duurt tot en met 4 januari 2009.

Afrika Museum, Postweg 6, Berg en Dal (bij Nijmegen)
www.afrikamuseum.nl

Openingstijden:
1 april t/m 31 oktober: maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur
1 november t/m 31 maart: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur (maandag gesloten)
zaterdag, zon- en feestdagen 13.00-17.00 uur