Verkoopeisen Vasim bekend

Nijmegen, 2 december 2008
 
Een aansprekend stedenbouwkundig ontwerp met respect voor het industriële karakter van het gebouw en een duurzame publieksaantrekkende invulling. Dit zijn, na ervaring en economische geschiktheid van de koper, de belangrijkste eisen die het college van burgemeester en wethouders stelt bij de aanbesteding van fabriekspand de Vasim in Nijmegen-West.

Met de vaststelling van de criteria is de eerste stap gezet in de aanbesteding van de Vasim. Deze volgt op de ideeënzoektocht die dit voorjaar is gehouden en als doel had zoveel mogelijk wensen en ideeën voor het gebouw te verzamelen.

De aanbestedingsprocedure van de Vasim kent twee fases. In eerste instantie worden alle in de Vasim geïnteresseerde partijen uitgenodigd zich te melden bij de gemeente Nijmegen. De gemeente beoordeelt de gegadigden op hun beroepsbekwaamheid en financieel-economische geschiktheid. Deze voorselectie moet leiden tot maximaal vijf partijen die worden uitgenodigd om een plan voor de Vasim en het omliggende terrein uit te werken.

Deze inzendingen worden vervolgens beoordeeld door een selectiecommissie, voorgezeten door Waalfrontarchitect Lodewijk Baljon. De commissie houdt bij de beoordeling rekening met de volgende criteria:
1) Aansprekendheid van het stedenbouwkundige ontwerp (waaronder de aansluiting op het Waalfront, de inpassing van eventuele extra bebouwing en de mate waarin het de toekomstige entree van Nijmegen versterkt);
2) Aansprekendheid van het programma (onder meer de hoeveelheid cultureel programma, de publieksaantrekkende werking en bijdrage aan de profilering van de stad);
3) Aansprekendheid van het ontwerp van het gebouw (inclusief de renovatie) en de aankoopsom.

Met de aanbesteding van de Vasim wil het college de unieke ligging van het gebouw dicht bij de nieuwe Stadsbrug en het Waalfront benutten om een aansprekende invulling te realiseren. Gedacht wordt aan een mix van activiteiten op het gebied van cultuur, vrije tijd, recreatie en toerisme. Een combinatie die iets toevoegt aan het huidige aanbod in Nijmegen en publiek naar het Waalfrontgebied toe trekt. Door ook de opknapplicht en respect voor het industriële karakter van het pand als aanbestedingscriteria te benoemen, is bovendien het behoud van het historisch waardevolle gebouw gewaarborgd.

Voordat het college de aanbestedingsstukken definitief vaststelt, krijgt de gemeenteraad nog de gelegenheid om hier wensen en bedenkingen bij te formuleren. Dat gebeurt naar verwachting in december.

Bron Gemeente Nijmegen