Veel aandacht voor wijken en dienstverlening

Nijmegen, 7 mei 2008

Nijmegen geeft wijken en dienstverlening veel aandacht

De gemeente Nijmegen besteedt veel aandacht aan de wijken en aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Nijmegenaren kunnen steeds meer vormen van dienstverlening digitaal regelen en geven goede cijfers voor de dienstverlening. Bij het beantwoorden van brieven en het opnemen van de telefoon haalt de gemeente de afgesproken normen niet. In 2008 moet dat beter.

Dat constateert burgemeester De Graaf in het Burgerjaarverslag 2007. Hierin doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de dienstverlening en van de processen van burgerparticipatie.

Wijken
Bewoners werkten in 2007 mee aan het opstellen van wijkbeheerplannen en wijkveiligheidsplannen en kregen invloed op subsidies voor wijkactiviteiten. Voor de “Vogelaarwijk” Hatert maakten gemeente en bewoners samen een actieplan. Overheid en burgers trokken ook samen op voor de leefbaarheid en veiligheid in andere wijken. Alle wijken hebben nu een wijkbeheerplan en alle stadsdelen kennen een veiligheidsplan. Kritisch waren de wijkbewoners over het strenge hondenuitlaatbeleid. Daarom komen er nu ongeveer 50 losloopgebieden in de stad.

Dienstverlening
Nijmegenaren kunnen 74 procent van de gemeentelijke dienstverlening geheel of gedeeltelijk digitaal, dus vanachter de computer thuis, regelen. Er kwamen vorig jaar 100 nieuwe digitale formulieren bij op de website. Om de regeldruk te verlichten, verminderde de gemeente ook het aantal vergunningen. In 2006 kende bureau Openbare Ruimte bijvoorbeeld 52 verschillende soorten vergunningen, en in 2007 nog maar 41. De gemeente beantwoordde 84 procent van de brieven binnen acht weken. Dat is onder de norm van 90 procent. Van de externe telefoontjes werd 81 procent binnen 18 seconden opgenomen. Ook hier werd de norm van 85 procent niet gehaald. Burgemeester De Graaf wil dat de gemeente die normen in 2008 wel haalt.

Burgerparticipatie
In 2007 werkten de gemeente en haar inwoners vaak samen bij het ontwikkelen van plannen voor de stad. Voorbeelden zijn het actieplan Hatert, maar ook het Waalfront, de Horecanota, het fiets- en autoparkeerbeleid in het centrum en de nieuwe speeltoestellen in de Leemkuil.

Medio mei ontvangen alle Nijmegenaren een samenvatting van het verslag thuis in de bus. Het volledige verslag is verkrijgbaar bij het Open Huis in de Stadswinkel en te lezen op www.nijmegen.nl

Bron: Gemeente Nijmegen