Veiligere Oversteek Bij Station Nijmegen

Nijmegen – In een poging de oversteek bij het plein voor het station veiliger en toegankelijker te maken, wordt de inrichting van het gebied herzien. Deze maatregelen zijn ingegeven door de aanbevelingen van diverse belangengroepen, waaronder Zelfregiecentrum Nijmegen, Oogvereniging en Fietsersbond.

Veiligere Oversteek Bij Station Nijmegen

Belangrijkste wijzigingen:

  • Scheiding van fietsbanen met duidelijke afscheidingen.
  • Creatie van een ‘eiland’ voor voetgangers in het midden van het plein, in het verlengde van de Van Schaeck Mathonsingel.
  • Introductie van zebrapaden over de fietsbaan aan beide zijden van het voetgangerseiland.
  • Vermindering van de heghoogte bij het station voor beter zicht op de busbaan.
  • Later dit jaar komt er een licht- en geluidssysteem om voetgangers te waarschuwen voor busverkeer.

Het project start op 25 september en de verwachting is dat het op de 29e afgerond zal zijn. De huidige aanpassingen zijn slechts het begin van een uitgebreidere verandering van het stationsgebied in de komende jaren.

Interessant is dat de nieuwe verkeerssituatie aanvankelijk wordt gerealiseerd met tijdelijke elementen. De gemeente zal sensoren gebruiken om de verkeersveiligheid te meten. Als deze tijdelijke maatregelen effectief blijken te zijn, zullen ze vervangen worden door meer permanente oplossingen.

Kunstwerk tijdelijk verwijderd: Het bekende kunstwerk van Tony Cragg zal tijdelijk worden verwijderd om ruimte te maken voor de herinrichting. Kunstliefhebbers hoeven zich echter geen zorgen te maken: het kunstwerk keert terug zodra de vernieuwde verkeerssituatie dit toestaat.

Tijdens de werkzaamheden zullen er borden aanwezig zijn om het verkeer te begeleiden en ook een verkeersregelaar zal ter plaatse zijn om een vlotte doorstroming te waarborgen.