Nijmegen experimenteert met verkeersarchitect

Nijmegen, 20 juni 2008

Nijmegen experimenteert met verkeersarchitect

Nijmegen gaat een proef houden met een zogenoemde verkeersarchitect. Deze nieuwe functie bij de gemeentelijke Verkeersmanagementcentrale (VMC) moet ertoe bijdragen dat de capaciteit van het wegennet in Nijmegen optimaal wordt benut.

Uitgangspunt is dat de VMC meer mogelijkheden krijgt om het verkeer in de stad te monitoren, van actuele verkeersinformatie te voorzien, en aan de hand van vooraf ontwikkelde scenario’s verkeersstromen door de stad te leiden.

De verkeersarchitect speelt hierin een belangrijke rol. Deze verkeerskundige gaat scenario’s opstellen voor de verkeerslichten in de stad. Aan de hand hiervan kan de VMC bij verkeersdrukte (bijvoorbeeld tijdens grote evenementen, ochtend- of avondspits) met een druk op de knop een scenario in werking stellen waarbij het verkeer op bepaalde verkeersaders in de stad tijdelijk extra groen krijgt ten opzichte van andere wegen. Ook kan via informatiepanelen automobilisten geadviseerd worden om bij drukte de auto te parkeren bij de Ovatonde en daar over te stappen op de Waalsprinter.

Met het instellen van de verkeersarchitect speelt de gemeente in op de komst van de nieuwe Stadsbrug. Op dit moment heeft gemotoriseerd verkeer binnen Nijmegen weinig route-alternatieven. Dat verandert als de nieuwe Stadsbrug wordt toegevoegd aan het wegennet. Dynamisch verkeersmanagement wordt dan een belangrijk middel om het verkeer beter over de stad te verdelen. De komende jaren worden alvast benut om hiermee ervaring op te doen.

De verkeersarchitect en de uitbreiding van de mogelijkheden van de VMC maken deel uit van het filebestrijdingsplan van de gemeente. Dit pakket aan maatregelen moet bijdragen aan het beheersbaar houden van de files voor de Waalbrug en een alternatief bieden (bijvoorbeeld d.m.v. de Waalsprinter) voor de auto. Een optimale doorstroming van het verkeer is goed voor de weggebruikers, voor de bereikbaarheid van de stad, maar ook voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de stad.

De proef duurt drie jaar en kost 1,3 miljoen euro. Hiervan neemt de gemeente 835.000 euro voor zijn rekening. De rest wordt betaald door de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De kosten bestaan uit personeelslasten voor de verkeersarchitect en technisch adviseurs, technische aanpassingen van de VMC, aansluiten van 12 verkeersregelinstallaties op de VMC, en de ontwikkeling van scenario’s.

Bron: Gemeente Nijmegen