Verkiezing Zwarte Zaken Vrouw Nederland, 6 okt

Kijk voor foto’s van deze ZZVN Gala Awards op Nijmegen Online, www.nijmegenonline.nl
  
Genomineerden Zwarte Zaken Vrouw Nederland 2007 bekend
 
  
De businessclub Zwarte Zaken Vrouwen Nederland (ZZVN) organiseert op 6 oktober 2007 wederom het verkiezingsgala voor de Zwarte Zaken Vrouw Nederland en de Zwarte Vrouwelijke Manager Nederland 2007. Tijdens het verkiezingsgaladiner in het World Trade Center te Rotterdam zullen de prijzen worden uitgereikt door Minister Maria van der Hoeven. Tijdens de jurybijeenkomst, onder voorzitterschap van de heer Loek Hermans (voorzitter MKB Nederland), werden de genomineerden voor de prijzen geselecteerd.

De drie genomineerden voor de managersprijs: Zwarte Vrouwelijke Manager Nederland 2007
Mw. Rabia Nazir, MBA
Locatiemanager bij de Dienst Werk & Inkomen te Amsterdam
Zij geeft leiding aan zeven teamleiders en is eindverantwoordelijke voor 40 medewerkers. Zij is verantwoordelijk voor het bedrijfsverzamelgebouw waarin de Dienst Werk en Inkomen (CWI), het UWV en een kinderdagverblijf gehuisvest zijn. Hier zijn 800 medewerkers werkzaam. Haar kerntaken in de afgelopen periode waren het opzetten van een nieuwe afdeling, de integratie van een cultuuromslag, het inrichten van een financiële organisatie en het beschrijven van procedures en werkprocessen. Daarnaast is zij voorzitter en coach van het managementteam DWI.

Mw. Mr. Marilyn Haimé
Directeur inburgering en integratie bij Ministerie van VROM te Den Haag
Vanaf 1996 heeft zij leidinggevende posities vervuld bij de Rijksoverheid, resulterend in haar huidige functie. Zij geeft daar leiding aan ca. 95 medewerkers, is de stille kracht achter de minister en heeft haar beleidsterreinen door alle woelige wateren heen weten te leiden. Haar nevenactiviteiten strekken zich uit van lid van de selectiecommissie Rechterlijke Macht tot lid van de Raad van Commissarissen van Humanitas Rotterdam.

Mw. Mr. Sandra Lutchman
Directeur Stichting Common Purpose Nederland te Amsterdam
Vanaf 2006 geeft zij leiding aan een klein maar hoogwaardig team om de boodschap van de stichting, die zich richt op leiderschap in het bedrijfsleven, lokale overheid en de samenleving, uit te dragen. Aanzetten tot maatschappelijke en bestuurlijke vechtlust en denken buiten bestaande kaders zijn niet alleen de doelen van Common Purpose maar sluiten naadloos aan op de persoon Sandra Lutchman. Daarnaast is zij actief als bestuurslid van E-Quality, Amnesty International Nederland en lid van de raad van toezicht van Oxfam Novib.

De drie genomineerden voor de ondernemersprijs Zwarte Zaken Vrouw Nederland 2007
Mw. Yenny Fan Loh
Directeur-eigenaar van Asian Glories te Rotterdam, Dim Daily te Rotterdam en Den Haag en Aziana te Zoetermeer
Is de inspirerende en creatieve eigenares van de restaurants Asian Glories en Dim Daily op A-locaties in Rotterdam, Aziana te Zoetermeer en Dim Daily te Den Haag. De Kantonese keuken, met een eigentijdse presentatie en variatie, vormt het uitgangspunt van haar bedrijfsvoering. Zij is een gedreven onderneemster die een groot netwerk onderhoudt en zij ontvangt vele prominente gasten in haar restaurants. In de Chinese gemeenschap is zij een onderneemster om wie je niet heen kunt. Haar handelskenmerk typeert zich voor alles in service, hygiëne en gastvrijheid.

Mw. Mr. Sherita Narain
Directeur/mede-eigenaar van Thermen Holiday B.V. te Schiedam
Gestart in 2003 is het bedrijf onder haar bezielende leiding uitgegroeid tot een van de grootste sauna- & beautycentra van Nederland, met meer dan 500 bezoekers per dag. Haar motto is: volg je hart en durf je droom waar te maken, want alleen dan kun je uitblinken. Zij zet zich in om anderen, maar in het bijzonder vrouwen te inspireren om hun droom na te jagen. In haar stijl van leidinggeven is ze vooral coach, maar zij schroomt niet om noodzakelijke maatregelen te nemen als de bedrijfsvoering daarom vraagt. Zij besteedt veel aandacht aan opleiding en training van haar personeel en stelt zich persoonlijk op de hoogte van het wel en wee van haar klanten.

Mw. Lina Domacasse
Directeur-eigenaar van Caraïbisch Centrum Amanné B.V. te Nijmegen
In 1983 begonnen als eigenaresse van een dansschool, heeft zij inmiddels haar passie voor dansen kunnen omzetten in een zakelijke en bedrijfsmatige aanpak, waardoor zij 24 jaar later aan de top staat van een Caraïbisch centrum, waarnaast horecafaciliteiten, dans, muziek, cultuur en taallessen centraal staan. Velen in de salsawereld zijn door haar opgeleid en zij heeft beroemdheden als Celia Cruz en Tito Puente naar Nederland gehaald. Haar aanpak kenmerkt zich door ‘doen waar je goed in bent en uitbesteden waar anderen beter in zijn’. Haar klanten en personeel dragen haar op handen, omdat ze met haar bedrijf een complete belevenis biedt.

De Businessclub Zwarte ZakenVrouwen Nederland (ZZVN) wil met het uitreiken van genoemde prijzen het volgende bereiken:
– zwarte vrouwen d.m.v. positieve voorbeeldvorming stimuleren om economische zelfstandigheid te verkrijgen door het ondernemerschap;
– zwarte vrouwen d.m.v. positieve voorbeeldvorming stimuleren om door te stromen naar hogere en topfuncties in met name het bedrijfsleven;
– zwarte vrouwen in topposities en zwarte vrouwen die een toponderneming bezitten zichtbaar maken binnen de Nederlandse samenleving;
– de bedrijven die zwarte managers op vooraanstaande posities hebben erkennen in hun visie dat kwaliteit benut moet worden en tegelijk wil ZZVN andere bedrijven aanmoedigen en inspireren om het goede voorbeeld te volgen.

Bron: ZZVN – De businessclub Zwarte Zaken Vrouwen Nederland  www.zzvn.nl