Verplicht eigen risico zorgverzekering minima

Nijmegen, 4 april 2008

Schriftelijke vragen conform art.39 RvO
aan het college van B&W
door de fractie PvdA Nijmegen

Onderwerp: verplicht eigen risico zorgverzekering minima

De gemeente sluit ieder jaar een collectieve zorgverzekering voor Nijmeegse minima met zorgverzekeraar VGZ en CZ. Alle inwoners met een laag inkomen kunnen hier gebruik van maken. Voordeel van de regeling is dat de premie lager uitvalt dan wanneer de minima zich afzonderlijk zouden verzekeren. Uitgangspunt voor de gemeente is dat mensen zo weinig mogelijk voor onverwachte uitgaven komen te staan. Daarom wordt de premie tot op heden ingehouden op de uitkering, wordt een aanvullende verzekering afgesloten en is er geen eigen risico. In Nijmegen maken duizenden mensen gebruik van de collectieve verzekering.

Minister Klink (Volksgezondheid) heeft per 1 januari 2008 alle Nederlanders een verplicht eigen risico van 150 euro opgelegd. Ook minima moeten dan in een keer een bedrag van € 150, = ophoesten als zij bijvoorbeeld een specialist raadplegen. Sommige mensen zullen er voor kiezen om dan maar niet naar het ziekenhuis te gaan. Anderen gaan wel en krijgen te maken met een aanzienlijke verlaging van het besteedbare inkomen. Een deel van hen moet dat bedrag eventueel gaan lenen.

Met bovenstaande als uitgangspunt komt de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

Bent u het met de PvdA-fractie eens dat een bedrag van € 150, = aan verplicht eigen
risico een forse inbreuk wordt in het uitgavenpatroon van de minima?

– Zo ja, welke maatregelen heeft u genomen om dit probleem op te lossen?
– Deelt u de mening dat hierdoor de kans bestaat dat mensen afzien van noodzakelijke zorg?
– Zo ja, ziet u mogelijkheden om met de verzekeraars hier afspraken over te maken?
– Ziet het college mogelijkheden voor een regeling waardoor geldproblemen de noodzakelijke zorg niet in de weg staan?
– Welke voorstellen zou het college kunnen doen om dit probleem op te lossen?

Wij verwachten dat u de bovenstaande vragen op korte termijn kunt beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA-fractie,

Bron: PvdA Nijmegen – Zorgverzekeringen