Vroegtijdige interventie verslaafden loont

Nijmegen, 27 juni 2007

Eerder ingrijpen bij zorgmijdende verslaafden werpt vruchten af. Dat blijkt uit het proefproject VRINT (VRoegtijdige Interventie) van Iriszorg in opdracht van het gemeentebestuur van Nijmegen. Verslaafden komen minder ernstig in de problemen en zijn daardoor minder tot overlast. Bovendien is de aanpak goedkoper dan hulpverlening die geboden moet worden aan zwaar verslaafden.

Oud-burgemeester Ter Horst nam het initiatief voor het proefproject VRINT, dat liep van augustus 2006 tot en met februari 2007. Het project gaf hulpverleners de ruimte de verslaafden te overtuigen. Daaruit blijkt dat zorgmijdende cliënten na enig aandringen toch openstaan voor hulp.

Vroegtijdige interventie betekent dat de hulpverlener op eigen initiatief regelmatig en direct contact zoekt met de verslaafde. Daarnaast wordt de totale problematiek goed bekeken, zoals schulden, relatie- en huisvestingsproblemen. De hulpverlener kan de juiste hulp bieden door bureaucratische hindernissen voor de dikwijls onmachtige verslaafden weg te nemen en ervoor te zorgen dat instellingen daadkrachtig gaan samenwerken.

Uit een groep van 300 ‘zorgmijders’ heeft IrisZorg er 11 geselecteerd. Met de arbeidsintensieve aanpak is het gelukt om – op één na – met allen in contact te komen. Acht van de tien potentiële VRINT-cliënten bleken benaderbaar en stabiel genoeg om met hen een zorgplan te maken. Met twee cliënten ging het zo goed dat er geen aanleiding was voor verdere actie.
Om voor IrisZorg een meer dwingende aanpak mogelijk te maken sloot de gemeente een convenant met zorginstellingen over de uitwisseling van
van privacygegevens van zorgmijders. Hierdoor waren zij beter op te sporen.

Door de aanpak maken minder verslaafden gebruik van de kostbare zwaardere hulpverlening. Dat bespaart de zorgverzekeraars veel geld. Een opname in een psychiatrische kliniek kost 85.000 euro per kwartaal, terwijl de kosten van VRINT gemiddeld 11.000 euro per verslaafde bedragen. Wethouder van Hooft is in gesprek met verzekeraars en provincie over financiering van uitbreiding van de aanpak VRINT.
Omdat de aanpak VRINT ook voor andere gemeenten van belang kan zijn wordt de aanpak ook aan de minister van Volksgezondheid voorgelegd.

Bron: Gemeente Nijmegen