Via Vierdaagse 2009 van start

Via Vierdaagse 2009 van start
Inschrijving loopt gelijk met eerste inschrijfperiode Vierdaagse

 
Nijmegen, 28 januari 2009 – Vierdaagselopers die goed voorbereid aan de start willen verschijnen, kunnen zich vanaf 2 februari inschrijven voor ‘Via Vierdaagse 2009′. Aan dit training- en begeleidingsprogramma kunnen maximaal 1.500 wandelaars deelnemen, die nog niet eerder de Vierdaagse uitliepen. Met dit initiatief willen wandelsportbond KNBLO-NL en Stichting DE 4DAAGSE bereiken dat deze Vierdaagselopers veel beter voorbereid aan de start verschijnen en zo het hoge uitvalpercentage onder debutanten omlaag gaat.

Inschrijven is mogelijk voor wandelaars die niet in het bezit zijn van het Vierdaagsekruis en een KNBLO-NL lidmaatschap en gaat uitsluitend via de website www.viavierdaagse.nl. Hier zijn tevens voor iedereen nieuwsberichten te lezen van deskundigen zoals van de Nederlandse Wandel Trainers & Begeleiders Vereniging (NWTBV), de Medische Dienst Vierdaagse, sportpsycholoog Rico Schuijers en Olympisch zilverenmedaillewinnaar marathon Gerard Nijboer. Deelnemers aan ‘Via Vierdaagse 2009′ ontvangen inloggegevens waarmee ze toegang hebben tot hun persoonlijke trainingsschema en vragen kunnen stellen aan het begeleidend expertiseteam.

Garantie op startbewijs
Deelnemers aan ‘Via Vierdaagse’ worden automatisch ingeschreven als deelnemer aan de 93ste Vierdaagse en verkrijgen daarmee de garantie op een startbewijs. Verder is het lidmaatschap van KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland en verzorging tijdens de Vierdaagse in de prijs van 99 euro inbegrepen.
Ook kunnen de deelnemers aan ‘Via Vierdaagse’ als training gratis een zestal georganiseerde wandeltochten verspreid over heel Nederland wandelen. De kick-off in deze reeks trainingstochten is de eendaagse Nationale Rode Kruis Bloesemtocht op 18 april te Geldermalsen. Voorts gaat het om de Stiepelwandeltochten op 2 en 3 mei in Haaksbergen, Maastrichts Mooiste op 17 mei, de Falcon Walk te Schaarsbergen op 13 juni, de Goudse Tweedaagse op 4 en 5 juli en om de Kerkdorpentocht in Wijchen op 11 en 12 juli.

Partners
Als partners van het project ‘Via Vierdaagse 2009′ stellen het expertisecentrum van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (SENECA), New Balance, het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS), de Nederlandse Wandel Trainers & Begeleiders Vereniging (NWTBV) en het Nederlandse Rode Kruis allen een expert beschikbaar voor begeleiding van de deelnemers tijdens hun voorbereiding op de Vierdaagse.

Debutanten
Een analyse leert dat voor de Vierdaagse 2008 38.432 wandelaars aan de start kwamen, waarvan er 13.230 voor het eerst deelnamen. Van deze groep debutanten viel in totaal bijna 18% uit. Dat is aanmerkelijk hoger dan de 9% van het totaal aantal deelnemers. Kijkend naar de debutanten (waarvan ruim 63% inschrijft op de 40 km), dan valt daarin op dat het percentage uitvallers sterk oploopt in samenhang met de afstand:
30 km: 6,9% uitval
40 km: 13,7% uitval
50 km: 30% uitval.

Naast het percentage uitvallers is de verwachting dat ‘Via Vierdaagse 2009′ ook het aantal ‘no shows’ onder debutanten zal terugdringen. Deze Vierdaagse inschrijvers die niet aan de start verschijnen, in totaal bijna 5000 in 2008, zullen dankzij ‘Via Vierdaagse’ meer betrokken zijn en meer vertrouwen hebben in een goede afloop.

Website www.viavierdaagse.nl 
 
 
Rubriek Vierdaagse Nijmegen