Vierdaagse 2008 – Wandelaar dik tevreden


Intocht Vierdaagse 2008
 
Bestuur Stichting de 4daagse aan de slag met verbeterpunten

Wandelaar dik tevreden over Vierdaagse 2008

De Vierdaagse 2008, zowel het evenement als de organisatie daarvan, is door de wandelaars met het cijfer 8,2 gewaardeerd.

Het tevredenheidsonderzoek dat onder de deelnemers is gehouden levert slechts een aantal verbeterpunten op, waarmee het bestuur van Stichting de 4daagse aan de slag gaat. De 93ste editie van de Vierdaagse vindt van 21 tot en met 24 juli 2009 plaats.

De grote meerderheid van de Vierdaagsewandelaars die aan de enquête deelnam, toonde zich dik tevreden. Lichte kritiek was er op het aantal toiletten onderweg en op de consumptieprijzen op het start- en finishterrein. Uit het onderzoek blijkt dat de Vierdaagse nog meer via internet en website www.4daagse.nl met zijn achterban zou moeten communiceren.

Hoge respons
Van de 3500 enquêteformulieren die door onderzoeksbureau De Vos & Jansen uit Nijmegen zijn uitgezet, werden er maar liefst 2009 ingevuld ingeleverd. Op- en aanmerkingen waren er slechts op ondergeschikte punten. Zo blijkt dat 23% van de deelnemers (vooral vrouwen en wandelaars op de 40 km) niet tevreden is over het aantal beschikbare toiletten.

Compliment
“Duidelijke boodschappen waar wij ook iets mee gaan doen”, reageert marsleider Johan Willemstein. “Een forse meerderheid is zeer tevreden over de Vierdaagse. Dat beschouwen we natuurlijk als een groot compliment. Maar wij zijn ook blij met de kanttekeningen die geplaatst zijn. Voor ons zijn dat verbeterpunten waar we echt aan gaan werken.”
Zo wordt onderzocht hoe de consumptieprijzen van de Vierdaagse zich verhouden tot de prijslijsten bij andere grote (sport)evenementen. Ook wordt bekeken of en zo ja waar er onderweg méér toiletten worden geplaatst, aldus Willemstein.

Inschrijven via website
Maar liefst 93% van de deelnemers gebruikt www.4daagse.nl als informatiebron en 58% krijgt uit de digitale nieuwsbrief van de Vierdaagse voldoende informatie. “Hoge scores”, stelt Willemstein tevreden vast, “daarom gaan we het internet nog intensiever gebruiken voor onze communicatie met deelnemers en andere belangstellenden. De website wordt dit jaar nog in een nieuw jasje gestoken en pro-actiever gemaakt. De inschrijving voor de Vierdaagse 2009 zal vanaf 2 februari zoveel mogelijk via internet verlopen. Papieren inschrijfformulieren worden alleen nog maar verstrekt op uitdrukkelijk verzoek.”

Sportevenement
De afgelopen maanden ontving het Vierdaagsebestuur nog meer goed nieuws. Onderzoeksbureau Respons riep in zijn Sport Evenementen Monitor de Vierdaagse 2008 uit tot het grootste sportevenement van Nederland.
De wandelmars laat onder andere de marathon van Rotterdam achter zich. De Vierdaagse staat met 1 miljoen bezoekers en bijna 43.500 deelnemers op de eerste plaats in de top honderd. De marathon van Rotterdam ontving dit jaar 900.000 bezoekers en had ruim 21.000 deelnemers.
“Vooral het feit dat de Vierdaagse nu ook sportevenement beschouwd wordt, stemt tot grote tevredenheid”, zegt Johan Willemstein over de uitverkiezing. 
 
Bron Stichting de 4daagse
 
 
Rubriek Vierdaagse