Veiligheid tribunes Vierdaagse

Nijmegen, 17 december 2008
 
Scherpere controle op veiligheid tribunes Vierdaagse

Het verzakken van een aantal tribunes tijdens de afgelopen intocht van de Vierdaagse is te wijten aan menselijke fouten. Er komt daarom scherper toezicht op de veiligheid van de constructie, zowel bij het opbouwen als net voor het toelaten van publiek op de tribunes. Dat staat in een onderzoek in opdracht van de Stichting Vierdaagsefeesten en de gemeente Nijmegen.

Dit jaar verzakte tijdens de intocht van de Vierdaagse een publiekstribune aan de Oranjesingel in Nijmegen, waardoor toeschouwers de verhoging moesten verlaten. Niemand raakte gewond. De Stichting Vierdaagsefeesten, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de publiekstribunes, had de tribunes laten bouwen door een ervaren tribunebouwer.

Het onderzoek wijst uit dat de instabiliteit van de tribunes kwam door het ontbreken van de noodzakelijke borgpennen. Het is niet onomstotelijk vast te stellen of de borgpennen ’s nachts door derden zijn verwijderd of niet zijn aangebracht door de tribunebouwer. De gemeentelijke afdeling Bouwen en Wonen controleerde de constructie voor gebruik, maar kan niet met zekerheid aangeven of de borgpennen tijdens die controles wel of niet aanwezig waren. De onderzoekers constateren ook dat er bij de ontruiming van de tribunes snel en adequaat is gehandeld, waardoor zich geen persoonlijk letsel voordeed.

Betere afspraken moeten soortgelijke problemen in de toekomst voorkomen. Borgpennen worden voortaan zo aangebracht dat zij niet met de hand te verwijderen zijn. Ook moet de bouwer bij de oplevering van de tribune een eindcontrole laten uitvoeren. Het resultaat daarvan wordt schriftelijk vastgelegd. Bij de inspectie van de tribunes wordt extra gelet op de specifieke veiligheidsaspecten van het type tribune dat wordt gebruikt. Bovendien vindt er vanaf volgend jaar, vlak voor het moment dat het publiek de tribune op mag, nog een controle van de bouwkundige constructie plaats.

Bron Gemeente Nijmegen