Vierdaagseweek in 2008 een dag langer

Aanmelden vanaf volgend jaar ook op zondag

Het ophalen van de startkaart voor de Vierdaagse van 2008 zal volgend jaar niet alleen op maandag mogelijk zijn, maar ook op zondag. Deze beslissing heeft het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE in overleg met onder andere politie en gemeente genomen.

Reden hiervoor is het tegengaan van de verkeersdrukte op maandag. Door de Vierdaagse een dag eerder te laten beginnen, zal ook de Vlaggenparade een dag naar voren schuiven.

Dichtslibbende wegen

Technisch manager Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE verwacht dat vooral de wandelaars die in of rondom Nijmegen wonen, gebruik zullen maken van de extra aanmeldmogelijkheden. “De ervaring van de afgelopen jaren leert dat veel toegangswegen dichtslibden. De politie heeft daarom onze medewerking gevraagd om de verkeersdrukte aan te pakken”, aldus Willemstein. Hij vervolgt: “Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de startbureaus twee uur langer op te houden. Volgend jaar kunnen de wandelaars ook op zondagmiddag al terecht om zich aan te melden.”

Vlaggenparade

“Door deze maatregel te nemen, is het voor ons eigenlijk een logisch gevolg om ook de officiële opening al op zondag te laten plaats vinden”, zegt de technisch manager. Volgens hem heeft dit twee grote voordelen. “De Vlaggenparade is een feestje voor de wandelaars, maar in het verleden lieten juist de wandelaars dit festijn schieten, omdat zij dinsdagochtend al aan de wandel moesten. Volgend jaar is dit dus geen belemmering meer”, legt hij uit. “Ten tweede kunnen we de Vlaggenparade later op de avond plannen en meer met licht, vuur en vuurwerk werken.”

bron: Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen