Volgende stap in ontwikkeling stationsgebied

Op dinsdag 21 maart 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Centrum – Stationsomgeving ter inzage te leggen. Tegelijkertijd komt ook het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan UWV-locatie (hoek Tunnelweg-Koninginnelaan) ter inzage.

station nijmegen

Deze stap is onderdeel van de ontwikkelingen rond het stationsgebied. De komende jaren gaat dit gebied volledig op de schop. Op de locatie aan de westzijde van het station komt een nieuwe en volwaardige stationsentree, verrijst er hoogbouw met 490 woningen, (waarvan 65% lage en middeldure huur) een hotel en horeca en wordt een parkeergarage gebouwd. Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken is onder meer een aanpassing van het bestemmingsplan voor de locatie van het voormalig UWV-gebouw noodzakelijk. Daarvoor is nu deze stap gezet.

De bewoners en andere belanghebbenden in het gebied zijn al eerder door de gemeente op de hoogte gebracht van de plannen. Op woensdag 5 april 2023 is er een informatiebijeenkomst waarin de eigenaar samen met de gemeente het bouwplan en het proces rond de aanpassing van het bestemmingsplan toelicht. Zowel het ontwerpbestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 30 maart a.s. voor zes weken ter inzage. Iedereen die dat wenst kan in die zes weken een zienswijze indienen. Na de zes weken worden de ingebrachte zienswijzen verwerkt en gaan beide plannen voor besluitvorming naar de raad.

Stationsgebied
Het stationsgebied Nijmegen verandert de komende jaren volledig. Het gebied wordt een bruisende en hoogwaardige verblijfsplek. We maken dit knooppunt toekomstbestendig; reizigers reizen gemakkelijk van en naar plaatsen in en buiten de regio. Een nieuwe entree aan de westzijde bedient de bewoners uit Nijmegen-West. En de centrumzijde van het station wordt vernieuwd voor voetganger, fietser en OV-reiziger. De nieuwe stationsomgeving biedt ruimte voor wonen, werken, reizen en ontspannen. Er komen 2000 woningen, een nieuw hotel, horeca, kantoren en culturele en maatschappelijke voorzieningen.
Gedurende de bouw zal er langdurige hinder zijn, maar uiteindelijk veranderen station en omgeving naar een toekomstbestendig geheel.