Voorlichting brandweer – Meijhorst, 27 sept

GratisVoorlichting van de  brandweer

Wijkcentrum Meijhorst, 27 september 2011
Gratis toegang
 
In het kader van de Staad-specials  zal er op dinsdagmiddag 27 september een voorlichtingsmiddag
worden verzorgd door de brandweer  in het wijkcentrum  Meijhorst.

De Staad  ( Stichting Anders Actieven Dukenburg)  is een vrijwilligersorganisatie, die cursussen en
activiteiten organiseert speciaal voor mensen uit Dukenburg , Lindenholt en Hatert. Doelstelling is het
bieden van een leerzame , gezellige en zinvolle vrijetijdsbesteding. Een betaalbaar  alternatief voor
mensen met een smalle beurs.

De z.g.  specials zijn voor iedereen gratis toegankelijk – ook van buiten Dukenburg en omgeving –
en men hoeft dus geen cursist te zijn.

De voorlichting op dinsdag 27 september van 14 – 16 uur in wijkcentrum Meijhorst.
Via PowerPoint presentatie en demonstraties gaat het onder meer over :
• Hoe de  eigen woonomgeving veiliger te maken en wat te doen als het toch mis gaat.
• Wat is brand en wat te doen, blusmiddelen, rookmelders , vluchtplan en nog veel meer.
• Het zal je maar overkomen en dus komt ook preventie aan de orde.
• Alle  brandende vragen worden tijdens of na de presentatie door de brandweer   “geblust”.