Voorzitter Wijkraad Zwanenveld gekozen


Sjonny Heimans
 
Nijmegen, 29 september 2008

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wijkraad Zwanenveld is Sjonny Heimans gekozen als voorzitter van de Wijkraad. Heimans woont weliswaar sinds kort in Tolhuis, maar is zeer betrokken bij de wijk en alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wijk. Heimans heeft dan ook altijd in Zwanenveld gewoond. Zo was hij betrokken bij de plaatsing en opening van het jongerencentrum Cobra aan de Oude Dukenburgseweg.

Johan Gijsbers: “Wij hebben gekozen voor een onafhankelijke voorzitter die wel met begrip en hart voor de wijk wil werken. Juist het feit dat hij in Tolhuis woonachtig is werkt hier positief aan mee.”

Sjonny Heimans: “Ik ben blij dat de Wijkraad nu eindelijk echt aan de slag kan. Helaas hebben wij geen eenheid kunnen bewerkstelligen, maar wij willen iedere individuele wijkbewoner vertegenwoordigen die zich door ons wil laten vertegenwoordigen. Bij de Wijkraad gaat het om eigen keuzen kunnen maken en zelfstandig een inbreng kunnen leveren. Voor ons staat bovenal centraal dat iedereen welkom is. Wij blijven overigens wel streven naar samenwerking met iedere organisatie in de wijk, voor de wijk.”

In oktober zullen wij een eerste bijeenkomst van de maandelijkse bijeenkomsten van de Wijkraad van Advies houden. Hiervoor zoeken wij nog leden die ongeveer één keer per maand over hun eigen wijkomgeving willen spreken.

Verder zijn de ad interim vervulde posities ook definitief vervuld. Het bestuur bestaat dus nu uit Sjonny Heimans (voorzitter), Johan Gijsbers (secretaris/penningmeester) en Joost Verplak (algemeen bestuurslid).