Vossenpelssestraat wordt veilig

Nijmegen, 19 juni 2007

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard gaan samen de verkeersveiligheid van de Vossenpelssestraat verbeteren. Dat doen ze samen omdat de straat voor een deel in beide gemeenten ligt. De maximumsnelheid in de Vossenpelsestraat gaat van tachtig naar vijftig kilometer per uur.

De Vossepelsestraat is onveilig omdat er veel inritten en zijwegen zijn en er veel fietsers oversteken, terwijl de maximumsnelheid tachtig kilometer per uur is.

Om de veiligheid te verbeteren, worden de volgende maatregelen genomen:
– De grens van de bebouwde kom wordt uitgebreid zodat geheel Lent binnen de bebouwde kom komt te liggen.
– De Vossenpelssestraat wordt een gebiedsontsluitingsweg met en maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.
– De zijwegen Zandsepad, Smidjesland, Bergstraat, Doornik en Bloemenstraat worden krijgen een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.
– Het stuk Vossenpelssestraat naar de dijk wordt gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.
– Bromfietsers gaan op de rijbaan rijden.
– Er komt een middengeleider op de Vossenpelssestraat voor fietsers die oversteken naar de Bemmelsedijk.

Voor het aanpassen van de grens van de bebouwde kom is in beide gemeenten een raadsbesluit nodig. Deze procedure duurt ongeveer vier maanden.

Voordat de procedures gestart worden, wil de gemeente graag de mening van bewoners over de maatregelen horen. Daarom is er een inloopavond op maandag 25 juni van 18.00 tot 20.00 uur in Het Witte Huis, Pastoor van Laakstraat 54 in Lent. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond binnenlopen om de plannen te bekijken en hierop te reageren. Meer informatie is beschikbaar bij projectcoördinator J. Dibbets,
tel. 024-329 28 89.