Jolanda van Veluw verlaat VVD-fractie Nijmegen

Nijmegen, 22 november 2007

Ik heb besloten om per direct de VVD-fractie te verlaten. Al geruime tijd is er sprake van spanningen tussen mij en de rest van de fractie.

De afgelopen weken hebben wij gezamenlijk geprobeerd alsnog tot een werkbare situatie te komen. De ontstane situatie van de afgelopen dagen heeft er echter toe geleid dat de VVD fractie vanuit politieke motieven op basis van een onbewezen gerucht zegt niet meer verder te willen met mij als fractielid. Daarmee bestaat er ook voor mij geen basis meer met deze fractie verder te gaan. Ik stap daarom zelf uit de VVD-fractie. Ik betreur dit zeer.

Deze stap is niet ingegeven vanwege een inhoudelijk politiek probleem daarom zal ik mijn raadslidmaatschap voortzetten en invullen op grond van de liberale beginselen.

Jolanda van Veluw

Lees ook: www.nijmegenonline.nl/nieuws/jolanda-van-veluw-niet-meer-in-vvd-nijmegen/