CDA – Voorkom Waalbrug beklimming

Nijmegen, 2 oktober 2008

Chantal Teunissen, raadslid CDA Nijmegen, stelde onderstaande schriftelijk vragen aan het College van B&W Nijmegen
   
 
Aan: Het College van B&W Nijmegen
Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 39 reglement van Orde
Onderwerp: Waalbrug beklimming
 
2 oktober 2008,

Geacht college van B&W,

Naar aanleiding van het schokkende bericht over de actie van de Iraanse asielzoeker op de Nijmeegse Waalbrug en eerdere acties van mensen die aandacht vroegen voor hun schrijnende situatie (w.o. Fathers For Justice) maken wij ons ernstige zorgen over het toenemen van deze acties en de bijbehorende verkeerschaos rondom Nijmegen. Door de enorme aandacht in de media die deze acties ontvangen zal de frequentie misschien toenemen.
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:

1. Is er bestaand beleid hoe om te gaan met deze acties?
2. Wordt er beleid ontwikkeld om met deze acties om te gaan?

Tijdens een vorige geplande actie in de 4-daagseweek werden de opgangen van de brug beschermd door politiemensen die middels het plaatsen van hun fietsen tegen de pijlers voorkwamen dat er actievoerders toegang zouden krijgen tot de brug.

3. Zijn er mogelijkheden om het beklimmen van Waalbrug te voorkomen onderzocht?
4. Is het College bereid mogelijke maatregelen zo spoedig mogelijk uit te voeren?

Met vriendelijke groet,
Chantal Teunissen

Raadslid CDA Nijmegen
 
 
Rubriek Politiek