P+R Waalsprinter – positief uit de bus

Nijmegen, 10 april 2008

Gebruikers waarderen P+R terrein en pendelbus met een 8,1
Experiment P+R Waalsprinter komt positief uit de bus

De Stadsregio Arnhem Nijmegen en betrokken partners zijn erin geslaagd om een kwalitatief hoogwaardig OV alternatief aan te bieden aan forenzen die in de spits via de Waalbrug van en naar Nijmegen rijden. Dat blijkt uit een recente evaluatie van het experiment P+R Waalsprinter en de gelijknamige pendelbus.

Vanaf de opening in september 2007 is het gebruik van het P+R terrein Waalsprinter en de pendelbussen continu gestegen. De capaciteit van 210 parkeerplaatsen werd in november 2007 voor ongeveer twee derde benut en in januari voor ruim 90%. Het gebruik van de pendelbus hield gelijke tred met die stijging. Vanaf de opening tot en met eind februari maakten gedurende werkdagen in totaal bijna 20.000 reizigers gebruik van de pendelbus vanaf het P+R terrein richting Heijendaal.

Uit internetenquêtes blijkt dat negen van de tien gebruikers (93%; starters en blijvers) naar Nijmegen reist voor het werk. Bijna zes op de tien forenzen maakt 3 maal per week of vaker gebruik van P+R Waalsprinter. Zes op de tien gebruikers (60%) reist wel eens naar Nijmegen om te winkelen. Vergeleken met de forenzen is de reisfrequentie van het winkelpubliek laag. 69% van de winkelpendelaars gebruikt de Waalsprinter minder dan een keer per maand. Automobilisten maken vooral gebruik van P+R Waalsprinter om tijdens de spits de file te vermijden. Daarnaast is het goedkope parkeertarief een reden om de auto op het P+R terrein te willen parkeren.

Het algemene oordeel van gebruikers over het P+R-terrein en de pendelbus is gestegen van 7,4 (tussenmeting november 2007) naar een 8,1 (nameting in januari 2008). Het gemak van het vinden van een parkeerplaats krijgt een 9,1, evenals de zitplaatskans. Aandachtspunt is de informatie bij ontregelingen; dit aspect krijgt een 5,6 van gebruikers. Betere informatie bij vertraging of uitval van bussen is gewenst. Verder beoordelen gebruikers de stiptheid, reisfrequentie en reissnelheid van de bus op de terugreis lager dan op de heenreis.

De filedruk ten noorden van Nijmegen is ondanks het succes van P+R Waalsprinter niet afgenomen. Uit de filegegevens van de gemeente Nijmegen blijkt dat de verkeersdrukte op de Waalbrug eind 2007 en begin 2008 is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat komt door de sterke economische groei die de stadsregio net als de rest van Nederland doormaakt. Zonder P+R Waalsprinter zouden de fileproblemen nog groter zijn geweest.

Naar verwachting wordt in mei duidelijk hoe het experiment Waalsprinter na de zomer wordt voortgezet.