Natuur-en recreatiegebied Waalsprong

Nijmegen, 18 november 2008
 
Plannen natuur-en recreatiegebied Waalsprong verder uitgewerkt
Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Landschapszone ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Landschapszone is vandaag vrijgegeven voor zienswijzen. De Landschapszone wordt een groot groen natuur- en recreatiegebied in het hart van het nieuwe stadsdeel Nijmegen-Noord met water, oevers, strand, bos, speelweiden en ongeveer 300 woningen. Hiervoor is ook een beeldkwaliteitplan opgesteld.

Het gebied gaat de natuurlijke overgang vormen van Lent naar Oosterhout. Bewoners kunnen in de toekomst recreëren in het park- en watergebied. Midden in het gebied komen drie grote waterplassen. De plassen ontstaan na een periode van zandwinning.

De inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan hebben tot enkele veranderingen in het plan geleid. Het gaat daarbij vooral om de plaats van de woningen in het gebied en de omvang en intensiteit van het leisuregebied. Zo komt er minder intensieve bebouwing in het leisuregebied en wordt het recreatiestrand ten noorden van de Lentse Plas verkleind. Dit beperkt de overlast en biedt meer
mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Ook worden de georganiseerde evenementen kleinschaliger; het terrein is in de eerste plaats bedoeld voor festiviteiten voor de bewoners van Nijmegen-Noord. In het leisuregebied wordt een aantal extra woningen gepland. Ten zuiden van de Zandse plas komen minder woningen zodat hier groene doorkijkstroken kunnen worden toegevoegd tussen de bestaande woonwijk en de nieuwe woningen.

Het gewenste toekomstbeeld is beschreven in een beeldkwaliteitplan voor de Landschapszone. Het maakt inzichtelijk hoe de ambities voor het groene verbindende landschap en de bebouwing in het gebied gecombineerd worden. In het gebied komen bijzondere woningen die passen bij de functie en uitstraling van de Landschapszone; wonen in het groen met veel ruimte.

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan liggen van 27 november tot en met 7 januari ter visie voor de zienswijzen en inspraakprocedure bij gemeentelijk informatiecentrum Open Huis en het Wooninformatiecentrum Waalsprong. Bovendien zijn de plannen in te zien via www.nijmegen.nl. Reacties op beide plannen kunnen tot en met 7 januari 2008 ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. G720, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Bron Gemeente Nijmegen