Waalsprong – Landschapszone en Laauwick

Nijmegen, 18 december 2007

Voorontwerp-bestemmingsplannen Landschapszone en Laauwick in inspraak
Start nieuwe ontwikkelingsfase Waalsprong

Burgemeester en wethouders hebben de voorontwerp-bestemmingsplannen voor het plassengebied de Landschapszone en de woonwijk Laauwick in Nijmegen-Noord vrijgegeven voor inspraak. Met dit besluit start een nieuwe ontwikkelingsfase in de Waalsprong.

Midden in het nieuwe stadsdeel Nijmegen-Noord komen drie grote waterplassen. Deze worden bestemd voor recreatie en natuurontwikkeling. Daarnaast zijn de plassen een belangrijk onderdeel van het watersysteem. Bij de inrichting van de nieuwe woonwijken in Nijmegen-Noord is gekozen voor het scheiden van de afvoer van huishoudelijk afvalwater en regenwater. Door de wijken en het landschap heen is een watersysteem voor opvang en afvoer van regenwater aangelegd: goten, wadi’s en singels bepalen het straatbeeld. De nieuwe waterplassen maken het kringloopsysteem af; zij zijn bedoeld voor het opvangen van regenwater en komen in verbinding te staan met de singels in de woonwijken. De aanleg van de waterplassen wordt voorafgegaan door zandwinning. Deze zal medio 2009 starten.

Het gebied van de Landschapszone gaat de natuurlijke overgang vormen van Lent naar Oosterhout (gemeente Nijmegen). Het gebied verbindt de Oosterhoutse Waarden met het open landschap van Ressen en Park Lingezegen. Bewoners van Nijmegen-Noord, Nijmegen en de regiogemeenten kunnen in de toekomst recreëren in het park- en watergebied. Ook zal er ruimte zijn voor kleinschalige evenementen en culturele podia. De Landschapszone wordt een gevarieerd groengebied met water, oevers, strand, bos, speelweiden en ongeveer 300 woningen.

Laauwick wordt een woonwijk met ongeveer 1.300 woningen. Het komt ten noorden van het dorp Lent, tussen de Prins Mauritssingel (A325) en de nieuwe wijk Visveld in. Het gebied krijgt vooral de bestemming ‘woongebied’. Hieronder vallen woningen, woonwerkpanden, maatschappelijke voorzieningen, woonzorgvoorzieningen, beperkte detailhandel en horeca, en verkeers-, water- , sport- en groenvoorzieningen. Het Thermioncomplex (voormalig Philipsgebouw) en de begraafplaats blijven. De verlengde Vrouwe Udasingel wordt de hoofdstraat van de wijk Laauwick.
Voor de twee plannen worden aparte inspraakbijeenkomsten georganiseerd.

Laauwick: 15 januari van 19.30 tot 22.00 uur in voorzieningenhart De Ster in Lent. Dit plan ligt vanaf 2 januari ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis in de Stadswinkel en vanaf 7 januari in het Wooninformatiecentrum Waalsprong.

Landschapszone: 28 januari van 19.30 tot 22.00 uur in voorzieningenhart De Klif in Oosterhout. Dit plan ligt vanaf 9 januari ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis en in het Wooninformatiecentrum Waalsprong.

Bron; Gemeente Nijmegen