Wachtlijsten huurwoningen in Nijmegen omlaag

12 september 2007

INITIATIEFVOORSTEL D66 NIJMEGEN
Wachtlijsten huurwoningen in Nijmegen omlaag
en eerlijke verdeling woonlasten

D66 Nijmegen wil dat de huren van alle sociale huurwoningen in Nijmegen voortaan op een andere manier worden vastgesteld. Door de introductie van normale huurprijzen èn woonbonnen worden huurprijzen voortaan veel beter afgestemd op de inkomens van huurders èn op de kwaliteit van de woningen. Belangrijkste voordelen zijn dat subsidies voortaan alleen nog terecht komen bij mensen die dat nodig hebben en dat mensen met lage inkomens niet meer zo lang op een goedkope huurwoning hoeven te wachten. Verder krijgen mensen met lage inkomens voortaan meer keuzevrijheid op de Nijmeegse woningmarkt en stimuleert het experiment de doorstroming in het algemeen.

Het idee van D66 Nijmegen is dat alle sociale huurwoningen die vrijkomen voortaan tegen een marktconforme huurprijs worden aangeboden. Daardoor komen de kwaliteitsverschillen die er tussen woningen zijn voortaan veel beter tot uiting in de huurprijs die betaald moet worden. Duco Bodewes, fractievoorzitter van D66 Nijmegen: ‘Het is niet eerlijk als iemand die in een prachtige sociale huurwoning zit in een prachtige buurt evenveel huur betaalt als iemand met hetzelfde inkomen een mindere woning in een minder aantrekkelijke buurt. Het is veel beter als je kwaliteitsverschillen terugziet in de huurprijzen’.

Daarnaast willen de sociaalliberalen woonvouchers invoeren. Dat zijn woonbonnen waarmee mensen hun woonlasten kunnen drukken. De waarde ervan is afhankelijk van het inkomen. Bovendien hebben niet alleen de lagere, maar ook middeninkomens er recht op.

Nu is het nog zo dat iedereen in Nijmegen voor dezelfde sociale huurwoning dezelfde huurprijs betaalt, of je nu een bijstandsuitkering hebt of twee tot drie keer modaal verdient. Duco Bodewes, fractievoorzitter van D66 Nijmegen: ‘Door het invoeren van woonbonnen komen de subsidies alleen nog terecht bij de mensen waarvoor het bedoeld is. Dit betekent dat de woonlasten voor de lagere inkomens omlaag kunnen. Mensen met een goed inkomen zullen eerder een andere woning zoeken waardoor de wachtlijsten van sociale huurwoningen omlaag gaan en er meer doorstroming op gang komt.’

D66 Nijmegen lanceert het initiatiefvoorstel tijdens de algemene beschouwingen in de Nijmeegse gemeenteraad. In oktober willen de sociaalliberalen het voorstel bespreken en uitwerken met alle politieke partijen in Nijmegen en de Nijmeegse woningcorporaties.

Bron: D66 Nijmegen