Warmteverlies via daken in Nijmegen op de foto

Nijmegen, 8 februari 2008

Nijmegen brengt warmteverlies via daken in beeld

Nijmegen gaat als eerste gemeente in Nederland het energieverlies van daken in kaart brengen door middel van dakthermografie. Met een infrarood camera wordt de temperatuur van de dakoppervlakken bepaald. Temperatuurverschillen kunnen duiden op energieverlies via het dak. De opnamen worden, als het weer meezit, komende maandag en dinsdag vanuit een vliegtuig gemaakt om een goed beeld van de daken te krijgen. De opnamen van vijf wijken zijn een pilot.

Het uitvoeren van dakthermografie op grote schaal is nieuw in Nederland. In Frankrijk wordt gebouwthermografie al langer ingezet om burgers bewust te maken van een goede gebouwisolatie.

Naar schatting gaat bij gebouwen 30% van de warmte verloren via het dak. Met een thermografie-beeld is direct zichtbaar welke daken weinig óf veel warmte verliezen en of het zinvol is om maatregelen te nemen. De metingen worden in de winter uitgevoerd bij lage temperaturen. Er wordt gevlogen tussen 7.00 en 9.00 uur, of tussen 20.00 en 23.00 uur.

De vluchten vinden plaats boven het stadscentrum, Meijhorst, Aldenhof, Hazenkamp, Hatert en de bedrijventerreinen Westkanaaldijk Sluis en de Noord- en Oostkanaalhaven. Omdat het een pilot betreft, is gekozen voor gebieden met verschillendende functies en gebruikers. In de Hazenkamp is bijvoorbeeld veel laagbouw en start binnenkort een campagne die zorgvuldig energiegebruik promoot. In de andere wijken is weer meer hoogbouw en zijn veel woningen van de woningcorporaties.

De resultaten van de dakscans kunnen worden ingezet om daken beter te isoleren en energieverlies tegen te gaan. Dit past bij de ambities van de stad. Onlangs is door de Raad het Klimaatplan vastgesteld. Een van de hoofdonderwerpen uit het Klimaatplan is het stimuleren van energiebeperkende maatregelen bij gebouwen en woningen.

De opnamen moeten nog bewerkt worden voor ze bruikbaar zijn en zijn niet per direct beschikbaar. De bewoners van huizen en eigenaren van winkels, woningen en bedrijfspanden krijgen over enkele weken een uitnodiging voor een bijeenkomst die in het teken staat van de dakthermografie en energiebesparing.

De pilot dakthermografie in Nijmegen wordt uitgevoerd door Dakwacht (de serviceorganisatie van Consolidated Nederland) in samenwerking met Miramap. Dakwacht is specialist in het beheer en onderhoud van daken. Miramap is expert in aardobservatie.

Bron: Gemeente Nijmegen