Veiligheid en leefbaarheid in de wijken W,W & W..

Nijmegen, 29 november 2007

Extra impuls veiligheid en leefbaarheid Waterkwartier, Willemskwartier en Wolfskuil

Wethouder Hans van Hooft reikt vrijdag 30 november a.s. certificaten uit aan de 8 buurtpreventiemedewerkers en 4 assistentcomplexbeheerders. Alle 12 hebben het eerste deel van hun opleiding bij het ROC met succes afgerond. Vanaf 1 december 2007 zijn ze officieel in dienst van Stichting Uitzicht en gaan toezicht houden in Waterkwartier, Willemskwartier en Wolfskuil.

Met de uitreiking van het de certificaten wil de gemeente de eerste drie maanden van de opleiding van deze groep symbolisch afsluiten. Het opleidingsproject heeft twee doelen. Enerzijds geeft de scholing en stage twaalf Nijmegenaren een breder perspectief op de arbeidsmarkt. Anderzijds kan het project de leefbaarheid en veiligheid vergroten in de wijken waar zij stage lopen, Willemskwartier, Waterkwartier en Wolfskuil. Het project wordt gefinancierd uit Sociale Heroveringgelden voor deze wijken.

De opleiding tot buurtpreventiemedewerker bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. De deelnemers lopen stage op straat (in de drie w-wijken) en bij wooncomplexen van Portaal. Voor de uitvoering van het project buurtpreventiemedewerker heeft een aantal organisaties de handen ineen geslagen. Stichting Uitzicht (gemeente) heeft de kandidaten geleverd en hier zijn ze per 1 december in dienst. Het ROC verzorgt de opleiding en de deelnemers doen een jaar lang werkervaring op bij bureau Toezicht (gemeente) en woningcorporatie Portaal. De begeleiding van de deelnemers vindt ook in onderling overleg plaats. De deelnemers ronden hun opleiding in juni 2008 af.

Bron: Gemeente Nijmegen