Weezeninrichting Neerbosch en R v Regteren

Nijmegen. 30 maart 2007

R. van Regteren (71) krijgt Zilveren Waalbrugspeld

Roelof van Regteren zet zich sinds 1961 in voor het museum van de Weezeninrichting Neerbosch, de voorganger van het huidige Lindenhout (organisatie voor jeugdhulpverlening in Gelderland.

Roelof van Regteren heeft er in de afgelopen 45 jaar voor gezorgd dat veel van het cultureel historische erfgoed van de Weezeninrichting Neerbosch bleef behouden. Door de verzamelwoede van Roelof van Regteren ontstond er een collectie die in een ruimte onder de kerk werd opgeslagen.
Met ondersteuning van het bestuur startte hij in de jaren zestig een bescheiden museum in het oude catechisatielokaal achter de kerk. In 1984 kreeg het museum een plek in de oude kleermakerij gelegen aan het oudste straatje van Neerbosch. De collectie bleef groeien en ook de kleermakerij werd te klein.
Toen in de jaren 90 het kerkje zijn functie als “gemeentekerk” verloor werd het museum daar ondergebracht. Dit gebouw, de wezenkapel met zijn uurwerk en orgel is als Rijksmonument erkend. Het museum geeft, een beeld van de opvang van wezen vanaf 1863. Roelof van Regteren heeft door de jaren heen zowel het archief als het museum een vorm en omvang gegeven van historisch cultureel belang. Hij heeft ook een cartotheek van de aanwezige boeken en publicaties verzorgd. Twee maal per jaar geeft het museum een periodiek “De Vriend des Huizes” uit. De informatie voor het blad wordt door Roelof van Regteren aangeleverd.

Op vrijdag 30 maart om 16.30 uur werd de Zilveren Waalbrugspeld uitgereikt door loco-burgemeester Paul Depla. Dit vond plaats in het Van ‘t Lindenhoutmuseum, Scherpenkampweg 58 in Nijmegen.