Wereld Mars op Wereldwijd Beurs, 28 feb

Wereld Mars op Wereldwijd Beurs
Op 28 Februari 2009 kun je Lara tussen 11:00 en 16:00 ontmoeten in bibliotheek “De Mariënburg” in Nijmegen
 

Als de Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid begin November in Amsterdam aankomt zitten ruwweg 80.000 kilometer erop en is het kernteam, dat de hele reis maakt pas op de helft.


Het kernteam van de Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid bestaat op dit moment uit 68 mensen en zij zijn degenen die in 90 dagen 160.000 kilometer gaan afleggen om zoveel mogelijk mensen te doordringen van het belang van cultuur van vrede en geweldloosheid. Met 10% van het totale bewapeningsbudget in de wereld, zou bijvoorbeeld de voedselcrisis opgelost kunnen worden. Bovendien is het afzweren van elke vorm van geweld het definitief achter ons laten van  de menselijke prehistiorie en het doen van een reusachtige stap vooruit in de evolutie van het menselijk ras.

 

De Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid begint op 2 Oktober 2009 in Nieuw Zeeland en eindigt op 2 Januari 2010 in het Andes-gebergte in Argentinië. De Mars komt door 91 landen en 6 werelddelen. Uit alle windstreken komen extra groepen reizigers naar de hoofdroute om hun steun te betuigen.

 

De Wereld Mars wordt georganiseerd door World without Wars, een van oorsprong Argentijnse organisatie die zich inzet voor vrede en (nucleaire) ontwapening. Deze organisatie wordt ondersteund door lokale en nationale Promotie- en Coördinatie Teams die zullen doen wat ze kunnen om de Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid zo zichtbaar mogelijk te maken. Dit moet letterlijk opgevat worden: in alle steden waar de Wereld Mars komt worden allerlei activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan dit belangrijke doel. Dat is het bijzondere aan de Wereld Mars: iedereen die zich betrokken voelt kan zich erbij aansluiten en elk initiatief is welkom! In Nijmegen is het ook al begonnen. Lara Beentjes heeft zich met Stichting U² Nijmegen aangesloten bij het Nederlands Promotie- en Coördinatie Team van de Wereld Mars en is bezig met de oprichting van zo’n zelfde team in Nijmegen.

 

Op 28 Februari 2009 kun je Lara tussen 11:00 en 16:00 ontmoeten in bibliotheek “De Mariënburg” in Nijmegen. Dan organiseert de Vrijwilligerscentrale de Wereldwijd Beurs, een informatiemarkt voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. De markt bestaat uit stands van verschillende maatschappelijke organisaties en informatiemappen met brochures over ruim 200 (inter)nationale organisaties en gratis internet voor bezoekers. Stichting U² Nijmegen deelt op deze beurs een kraam met Stichting Wereldvredesvlam en begint op deze manier met haar bijdrage aan het creëren van een mondiaal bewustzijn voor de noodzaak van vrede en het afzweren van alle vormen van geweld. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe grote de kans de de Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid een echte historische mijlpaal gaat worden, dus kom naar de Wereldwijd Beurs en laat je inspireren!


Meer weten?
www.worldmarchforpeace.org/  www.worldwithoutwars.net  www.u2nijmegen.nl

Steun betuigen? http://www.wereldmars.nl/