De wereld volgens natuurwetenschappers, nov

10 oktober 2007

Lezingenreeks met rondleiding De bètacanon. De wereld volgens natuurwetenschappers

Het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 5, 12, 19 en 26 november 2007 de lezingenreeks De bètacanon. De wereld volgens natuurwetenschappers. De reeks vindt plaats in het Huygensgebouw, Toernooiveld 1 te Nijmegen. Wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen geven hun visie op de belangrijkste inzichten uit de scheikunde, astronomie, natuurkunde en biologie. Zij gaan dieper in op maatschappelijke en ethische gevolgen van dié inzichten die het moeilijkst te verenigen lijken met ons alledaagse wereldbeeld. Rondleidingen maken deel uit van het programma. Aanvang rondleiding 18.30 uur, aanvang lezing 19.30 uur. Studenten van de Radboud Universiteit hebben gratis toegang. Meer informatie: Soeterbeeck Programma www.ru.nl/betacanon

5 november 2007
Moleculen maken gaat ons steeds beter af, maar leidt dit straks tot chemische productie zonder afval?
door Floris Rutjes, hoogleraar Synthetisch-organische chemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij onderzoekt nieuwe manieren om organische moleculen met specifieke biologische eigenschappen samen te stellen.

12 november 2007
Het uitdijende heelal: de toekomst van de mens in de koelkast?
door Paul Groot, hoogleraar Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij onderzoekt compacte dubbelsterren die kunnen bijdragen aan ons begrip van natuurkundige verschijnselen onder extreme zwaartekracht, temperatuur, druk en dichtheden.

19 november 2007
Atmosfeer, zon, opwarming en klimaat: onweerlegbare natuurkunde of slechts een hypothese?
door Wim van de Zande, hoogleraar Experimentele moleculaire fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is geïnteresseerd in laser- en zonlichtgedreven processen waarin de microscopisch kleine wereld een rechtstreeks effect heeft op de eigenschappen van macroscopische zaken zoals onze atmosfeer.

26 november 2007
De evolutie van de biologie: van een catalogus van het leven naar spelen voor God?
Door Jan van Groenendael, hoogleraar Aquatische ecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij onderzoekt de biologische en chemische processen die de verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio bepalen en zo de voorwaarden vormen voor een gezonde natuur.

Voorzitter: dr. Luca Consoli, senior onderzoeker aan het Heyendaal Instituut Nijmegen en universitair docent Wetenschap en Samenleving aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Datum Spreker Thema
Ma. 5 november Floris Rutjes Moleculen maken
Ma. 12 november Paul Groot Het uitdijend heelal
Ma. 19 november Wim van de Zande Atmosfeer en opwarming
Ma. 26 november Jan van Groenendael Evolutie

Meer informatie: Soeterbeeck Programma www.ru.nl/betacanon