Wie wil er mee naar Marokko?

Minister Verhagen zoekt jong talent voor reis Maghreb

21 oktober 2008 – Minister Verhagen legt eind november een aantal werkbezoeken af in Marokko en Algerije. Hij neemt enkele Nederlandse jonge professionals mee op zijn reis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór 31 oktober.

Voor de deelnemers is een programma georganiseerd waarin zowel ruimte is om de officiële delegatie te vergezellen, alsook voor contacten met lokale organisaties en bedrijven. Zij zullen daarnaast in contact worden gebracht met professionals uit de Maghreb, met wie zij ideeën uitwisselen en gezamenlijke uitdagingen bespreken. Het centrale thema van het programma is: ‘Oude banden, nieuw elan’.

De reis geeft inzicht in de manier waarop het Nederlandse buitenlandbeleid in de praktijk vorm krijgt. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn mensenrechten (en specifiek vrouwenrechten), maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie, transport, wetenschap, internationale betrekkingen en milieu. Eerder nam minister Verhagen jongeren mee op reizen naar Sudan, Genève en het Midden-Oosten.

Meer Informatie
De professionals die wij zoeken zijn tussen de 25 en 35 jaar, maatschappelijk betrokken en werkzaam in de advocatuur, bankwezen, energiesector, bedrijfsleven, politiek of cultuur. Van hen wordt verwacht dat zij een visie hebben op de internationale dimensie van het Nederlandse bedrijfsleven en openstaan voor discussies met gesprekspartners in Marokko en Algerije. Zij zijn daarnaast bereid om achteraf hun bevindingen publiekelijk te delen. Ook beheersen zij het Frans en Engels goed.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vergoedt de reis- en verblijfkosten van de deelnemers. Het programma is onderhevig aan veranderingen. Hierdoor wordt enige flexibiliteit van je gevraagd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van de Directie Voorlichting en Communicatie: 070-348 7510.

Ben jij de jonge professional waar minister Verhagen naar op zoek is en heb je aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid? En ben je beschikbaar van 23 t/m 28 november? Stuur dan je curriculum vitae met een goed onderbouwde motivatie waarom jij minister Verhagen moet vergezellen vóór 31 oktober per mail naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Voorlichting en Communicatie.