Nieuwe wijkraad Koninginnelaan e.o.

Nijmegen, 1 december 2008
 
Nieuwe wijkraad in Nijmegen
Wijkraad voor Koninginnelaan en omgeving

Wijkraad Emmadal is een feit. De nieuwe wijkraad Emmadal vertegenwoordigt de belangen van de bewoners in de buurten rondom de Koninginnelaan. Naast het vertegenwoordigen van de belangen wil zij ook de actieve bewonersgroepen ondersteunen waar nodig en zelf projecten initiëren om de verbinding tussen de diverse groepen bewoners te versterken. Doel is vanuit bewonersinitiatieven bij te dragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie.

Dit jaar is gewerkt aan de oprichting van een wijkraad voor het gebied in de Wolfskuil vanaf de Nieuwe Nonnendaalseweg tot en met de Koninginnelaan. In 2009 begint Portaal met de renovatie van dit deel van de Wolfskuil. Aanleiding om voor dit deel van de wijk, formeel onderdeel van de Wolfskuil, een eigen wijkraad op te richten. De nieuwe wijkraad presenteert haar plannen bij diverse gelegenheden in de maanden december en januari. Vanaf januari is ook het plan van aanpak beschikbaar voor bewoners en organisaties.
 
‘Emmadal’
De naam Emmadal is ontleend aan de oorsprong van de naam Koninginnelaan. Deze laan refereert aan Koningin Emma, de moeder van Prinses Wilhelmina. Ofschoon de buurten rondom de Koninginnelaan voor de gemeente behoren bij de Wolfskuil, ligt voor de bewoners vooralsnog een fysieke grens bij de Nieuwe Nonnendaalseweg. Ook de vraagstukken die zich voordoen kennen als het ware deze grens. Oplossingen, zowel op fysiek als op sociaal terrein, vragen dan ook om maatwerk, aansluitend bij de diversiteitscultuur die hoort bij het Emmadal.

Wijkraad Emmadal
De ambitie van Wijkraad Emmadal is vanuit de bestaande bewonersgroepen de algemene wijkbelangen te vertegenwoordigen bij diverse organisaties en instanties die actief zijn in de wijk. Juist omdat we deze belangenbehartiging willen vormgeven vanuit de bewoners van de verschillende buurten die deel uitmaken van het Emmadal, is gekozen voor een wijkraad voor een gebied dat ook de bewoners herkennen als een wijk. Daarnaast hopen we diverse projecten te starten zodat we plezierig in onze wijk kunnen wonen, voor, na, maar ook tijdens de renovatieperiode.

Leden
Anita Peters, voorzitter
Henk Teunissen, vice-voorzitter
Jochem van der Staaij, secretaris
Marilyn Koeyers, penningmeester

Contact en inspraak voor bewoners
Wijkraad Emmadal bestaat voorlopig uit vier bestuursleden. Heeft u suggesties voor de wijkraad? Zelf ideeen voor projecten? Of wilt u misschien zelf actief worden in de buurt of in de wijkraad? Neem dan contact op via WijkraadEmmadal@gmail.com of 024-3563927 (Jochem van der Staaij).