Voorzieningenhart Willemskwartier kan van start

Nijmegen, 22 mei 2007
 
Willemskwartier krijgt zijn voorzieningenhart. In het voorzieningenhart komen onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en wijk- en buurtwerk samen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de benodigde 10 miljoen bij elkaar. Hiervan neemt het ministerie van Vrom 2,7 miljoen voor haar rekening. Vandaag is het programma van eisen voor het voorzieningenhart vastgesteld.

Met de komst van een voorzieningenhart op de hoek Willemsweg, Thijmstraat, Maerlantstraat, Tesselschadestraat krijgt de wijk de centrale ontmoetingsplek waar bewoners al jaren op wachten. De huidige voorzieningen liggen verspreid aan de randen van de wijk. Bewoners hebben eerder aangegeven één locatie te willen, waar zowel het primair onderwijs, het peuterspeelzaalwerk, de jeugdgezondheidszorg en het wijk- en buurtwerk een plek kunnen krijgen. Centraal in de wijk, zodat iedereen elkaar kan ontmoeten in hetzelfde gebouw.

De hobbywerkplaatsen (houtbewerking en autowerkplaats) die in de Haard gevestigd zijn, worden niet ondergebracht in het voorzieningenhart. Zij kunnen in de Haard blijven.

De woningen en het onderliggende terrein waar het voorzieningenhart komt zijn eigendom van Portaal Woonstichting. In februari is Portaal akkoord gegaan met de sloop van de woningen. De grond blijft het eigendom van Portaal.
Voor de bewoners van de 27 woningen op de plek van realisatie wordt andere huisvesting gezocht, al dan niet in het Willemskwartier. Zij hebben ingestemd met het Sociaal Plan dat op 1 juni 2007 ingaat. In een persoonlijk gesprek zoekt Portaal naar de beste oplossing voor de verhuizing.

Volgens de planning opent het gebouw begin 2011 de deuren.

De Raad neemt in juni een besluit over het programma van eisen. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in een definitief ontwerp.