Herinrichting straten Winkelcentrum Dukenburg

Nijmegen, 15 juni 2007

Maandag 18 juni start de herinrichting van Zwanenveld 82ste en 84ste straat en de Van Schuijlenburgweg. Deze straten zijn gelegen rondom het nieuwbouwcomplex De Heeren van Nijmegen bij Winkelcentrum Dukenburg. De gemeente legt nieuwe trottoirs, fietspaden en groenvoorzieningen aan. Ook wordt de nieuwe toegangsweg definitief vormgegeven. De werkzaamheden duren tot medio oktober.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Eerst wordt de noordkant van Zwanenveld 82ste straat in de buurt van het busstation en de nieuwe ingang naar de parkeergarage aangepakt. Deze fase duurt tot 13 juli.

Na de bouwvak start de aanleg van de nieuwe inrit vanaf de Van Schuijlenburgweg naar de parkeergarage. Deze fase begint op 6 augustus en duurt tot 31 augustus.

Van 31 augustus tot medio oktober vindt de inrichting van Zwanenveld 84ste straat tot aan de Van Schuijlenburgweg plaats. In deze periode worden bij de kruising met de Van Rosenburgweg de busbaan verlegd en de verkeerslichten aangepast. Afhankelijk van de (weers)omstandigheden kan de planning opschuiven.

De aanrijroute naar het winkelcentrum blijft zoveel mogelijk intact. Enkele dagen wordt een omleiding ingesteld. Welke dagen dit zijn, wordt nog bekendgemaakt.