Wonen in Nijmegen: wat wil… LUX,4 feb

Wonen in Nijmegen: wat wil de gemeente?
LUX – Woensdag 4 februari 2009

  
In februari presenteert het college van B en W haar nieuwe woonvisie: Wonen leeft! Hoe houdt de stad haar woningaanbod op peil? Wat is de betekenis van de kredietcrisis? Blijft er genoeg aanbod voor lagere inkomens? Kunnen starters in de komende jaren een eerste huis kopen? Zet de trend om kwetsbare mensen langer in hun wijk te laten wonen door? Is de aanpak van segregatie nog een onderwerp? En bovenal: hoe denkt de gemeente haar ambities te realiseren terwijl woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgaanbieders en bewoners ook zo hun ideeën hebben. Wethouder Peter Lucassen zet zijn plannen uiteen en krijgt een spiegel voorgehouden door Jan-Kees Helderman (bestuurskundige, Radboud Universiteit) en Vincent Smit (lid van de VROM-raad en lector aan de hogeschool van Den Haag). Andere reacties van Henk-Peter Kip (directeur Portaal Nijmegen) en Margot van Niele (Kalliste projectontwikkeling). Discussie onder leiding van Piet-Hein Peeters (freelance journalist).
 
Woensdag 4 februari / aanvang 20 00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX / reserveren via 0900-5894636 (kassa LUX)

Een debat in samenwerking met de Gemeente Nijmegen
 
 
Rubriek Wonen in Nijmegen