Woonlasten Nijmegen dalen met vijf procent

Nijmegen, 17 februari 2009

Nijmegen heeft dit jaar de sterkste daling van woonlasten voor huiseigenaren van alle grote gemeenten van Nederland.
Terwijl de woonlasten in grote gemeenten gemiddeld met 3,3 procent stijgen ten opzichte van 2008, dalen ze in Nijmegen met 5,1 procent.

Nijmegen is op de ranglijst waarop je liefst laag staat, gezakt van de tweede naar de veertiende plaats.
De woonlasten in Nijmegen dalen dit jaar vooral omdat de rioolheffing vijftien procent lager uitpakt en de afvalstoffenheffing dertien procent goedkoper is dan vorig jaar. Alleen de OZB voor eigenaren van woningen is door een verschuiving in de woonlasten met drie procent gestegen. Dit dient als compensatie voor de verlaging van de afvalstoffenheffing. Als alleen naar het tarief van de OZB wordt gekeken is Nijmegen nog wel de op een na duurste gemeente. Voor bedrijven is Nijmegen ook nog steeds duur. Het tarief voor eigenaren van zogeheten niet-woningen is het hoogste van het land. In vergelijking met 2008 zijn deze lasten met 1,0 procent gestegen. Dit is minder dan de inflatie van 2,5 procent voor 2008

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse publicatie van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) het Belastingoverzicht Grote Gemeenten. Hierin is becijferd dat de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolrecht en reinigingsheffing) voor een gemiddeld huishouden in Nederland 603 euro per jaar bedragen. In Nijmegen is dat € 635.
Utrecht is met € 704 de duurste grote gemeente en Alkmaar het goedkoopst met €474,-

Ruim de helft de Nijmeegse huishoudens huurt een woning. Voor hen zijn de lokale belastingen traditioneel al laag omdat ze alleen afvalstoffenheffing betalen. Nijmegen is met een gemiddeld bedrag van 65 euro veruit de goedkoopste in het land. Het landelijk gemiddelde ligt op 256 euro.

Bron: Gemeente Nijmegen