Zeer tevreden met advies Sociaal Raadslieden

Nijmegen, 19 augustus 2008
 
Inwoners zeer tevreden met advies Sociaal Raadslieden
 
Cliënten vinden de sociaal-juridische hulpverlening van de Sociaal Raadslieden een waardevolle vorm van gemeentelijke dienstverlening. Dit blijkt uit een onderzoek van eind 2007 onder 187 klanten van de Stadswinkel.

 
95% van de cliënten is tevreden over de deskundigheid van de raadslieden, een stijging van 14% ten opzichte van een vorige meting in 2002. Ook voelt 98% zich goed behandeld. Over het bereikte resultaat is 96% tevreden en 91% zegt de raadslieden ook een volgende keer om advies te zullen vragen.

Het aantal cliënten blijft door de jaren heen stabiel (4300 in 2007). Een derde van het klantenbestand is van allochtone afkomst. Het aantal 50-plussers dat sociaaljuridisch advies zoekt, neemt toe (41% versus 33% in 2002). Een kwart van de klanten is jonger dan 35 jaar.

Het onderzoek toont aan dat de hulpvraag complexer wordt. Er zijn vaker langere afspraken nodig om vragen te behandelen en er worden meer vragen tegelijk besproken. De aard van de hulpvraag is ook veranderd. Vragen over arbeidsrecht en juridische zaken zijn afgenomen sinds 2002, maar meer klanten (21% ten opzichte van 2% in 2002) vragen advies over rijksbelastingen. Deze trend is ook landelijk zichtbaar na de belastingstelselherziening van enkele jaren terug. Het gros van de overige vragen gaat over wonen (19%), uitkeringen en sociale zekerheid (19%), juridische aangelegenheden tussen burger en overheid (10%) en personen-/familierecht (9%).

Als verbetersuggesties noemen respondenten betere bewegwijzering in het gebouw (15%), de wachtruimte (11%) en promotie van de telefonische adviesmogelijkheid (53% van de respondenten was hiervan niet op de hoogte). De bewegwijzering in De Stadswinkel is inmiddels aangepast en andere suggesties worden uitgewerkt.

De Sociaal Raadslieden bieden inwoners van Nijmegen gratis, vrijblijvend sociaal-juridisch advies over allerlei wetten en regelingen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om hulp bij opstellen van brieven en bezwaarschriften, bemiddeling bij instanties en advisering bij problemen met bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, arbeidsovereenkomsten, ouderlijk gezag, pensioen, huurrecht of alimentatie.

Bron Gemeente Nijmegen