Zonne-energie in Nijmegen

24 juli 2007

College en Zonnekrachtteam dringen aan op gunstige regeling voor zonne-energie

Steun van het rijk en de provincie is nodig om het burgers en bedrijven makkelijker te maken om zonne-energie toe te passen. Dat vinden het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen en het onlangs opgerichte Zonnekrachtteam. Het moet financieel aantrekkelijker worden, willen mensen investeren in zonne-energie. Nijmegen pleit daarom voor subsidies bij aanschaf én een terugleververgoeding voor geproduceerde kilowatturen. Dit laten het college en het Zonnekrachtteam in brieven weten aan de provincie en de ministeries van VROM en EZ.

Nijmegen is op veel fronten bezig om haar burgers en de Nijmeegse bedrijven klimaatbewust te maken. Een belangrijke maatregel die bedrijven en burgers kunnen nemen is het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom wil de gemeente het gebruik van zonnekracht stimuleren. Op 21 maart 2007 heeft de gemeente het symposium “Nijmegen kiest zonnekracht” georganiseerd. Ruim honderd bezitters van zonnepanelen, wetenschappers, instellingen en bedrijven hebben meegedacht hoe het gebruik van zonne-energie gestimuleerd kan worden.

Tijdens deze middag heeft de gemeente Nijmegen het Zonnekrachtteam gelanceerd. Onder het voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Ad Lansink promoot dit team het gebruik van zonne-energie in Nijmegen en stelt zij een plan van aanpak op om van zonnekracht in Nijmegen een groot succes te maken. De brieven aan de provincie en de ministeries vormen de eerste actie van het Zonnekrachtteam. Het plan van aanpak is in het najaar klaar.

Uit het symposium en gesprekken met verschillende partijen blijkt dat diverse partijen bereid zijn zonnepanelen toe te passen, maar dat twee factoren de succesvolle introductie van deze duurzame energie-opwekkers helaas belemmeren. Enerzijds de hoge investeringskosten en anderzijds de lange terugverdientijd die, afhankelijk van cofinanciering en subsidiëring, tien tot twintig jaar bedraagt bij een geschatte levensduur van 25 jaar.

Nijmegen pleit daarom voor een investeringssubsidie en vooral een goede terugleververgoeding. In het verleden was er in Nederland een subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen. Dat werkte prima maar voorbeelden uit Frankrijk en vooral Duitsland laten zien dat een wettelijke terugleververgoeding nog meer zoden aan de dijk zet. Het Franse systeem kent een fiscale component met als doel de investeringskosten te verlagen en daarnaast een gegarandeerde terugleververgoeding per opgewekt kilowattuur voor een bepaalde periode.

Het Duitse systeem, het zogeheten Erneuerbare Energie Gesetz (EEG), bewijst dat een dergelijk systeem van terugleververgoeding niet op de overheidsbegroting hoeft te drukken. Energiebedrijven betalen de terugleververgoeding. Zij zijn verplicht een vast tarief te betalen aan iedereen die stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet. En dat voor een periode van twintig jaar. Inmiddels hebben andere Europese landen ook een dergelijk systeem succesvol ingevoerd. De stimuleringsregelingen hebben geleid tot grootschalige toepassing van zonnepanelen.
 
Bron: Gemeente Nijmegen