Zonne-energie – 200 euro subsidie per zon..

Nijmegen, 2 februari 2010

Nijmegen draagt tot 200 euro bij per zonnepaneel

Nijmegen stimuleert het plaatsen van zonnepanelen en -boilers met een aanschafsubsidie. Woningeigenaren krijgen tot 200 euro per geplaatste zonnepaneel of zonneboiler. De subsidie is ingesteld om woningeigenaren een extra stimulans te geven voor het nemen van klimaatvriendelijke maatregelen. Duurzame energie, zoals zonne-energie, vermindert de CO2 uitstoot en helpt zo de klimaatverandering tegen te gaan.

Nijmegen zet in op een flinke vermeerdering van zonnekracht in de stad. Na het leggen van panelen op gemeentelijke gebouwen en scholen maakt de gemeente het nu ook voor corporaties en particulieren makkelijker om zonne-energie te gaan gebruiken. De gemeente stelt vier jaar lang 200.000 euro beschikbaar, goed voor ruim 1000 zonnepanelen of zonneboilers per jaar.

Snel terugverdiend
Met de lokale subsidieregeling Zonnekracht hebben eigenaren hun panelen en boilers zo’n drie à vier jaar eerder terugverdiend. Dit wordt nog meer als ze ook gebruik maken van de landelijke SDE-subsidie. Dan verdient een systeem zich rond de 11 jaar terug. Aangezien zonnepanelen zo’n 25 jaar meegaan, is de investering in goedkope stroom voor de toekomst op deze manier zeer haalbaar.
Zie voor de exacte voorwaarden en aanvraagformulieren: www.nijmegen.nl/zonnesubsidie of www.onsgroenehert.nl. De regeling start op 1 maart, net als de landelijke SDE.

Zonnestad
Extra voordeel van het bevorderen van zonne-energie is de werkgelegenheid die het de installatiebranche oplevert. De regeling is verder ook een extra prikkel voor duurzame bedrijven, zoals producenten in deze sector, om Nijmegen als vestigingsplaats te kiezen.
Dit past in de ambitie van Nijmegen om Zonnestad te worden. Hier draagt ook het Nijmeegs Zonnekrachtteam aan bij dat op dit moment hard werkt aan het realiseren van een 12 meter hoog zonne-icoon bij het nieuwe ROC gebouw in de vorm van een zonneboom.

Hulp bij duurzaamheid
De gemeente Nijmegen helpt Nijmegenaren met het nemen van duurzame maatregelen. Eerder stelde de gemeente al een subsidieregeling in voor groendaken (deze is nu actief en kan aangevraagd worden) en voor financiering is de goedkope Duurzaamheidslening ingesteld. Woningeigenaren die duurzame maatregelen nemen krijgen een lening met rente die drie procent lager is dan de gangbare rente.

De Energiebeurs Groen Wonen
Om Nijmegenaren kennis te laten maken met alle voordelen van een duurzaam huis organiseert de gemeente op 20 februari de Energiebeurs Groen Wonen. Hier vinden bezoekers alle informatie op het gebied van isoleren, zonnepanelen, zonneboilers, groene daken. Er zijn vele installateurs en producenten die hun producten laten zien. Daarnaast krijgen bezoekers informatie over subsidies en gunstige regelingen, zowel Nijmeegse als landelijke. Er zijn adviseurs aanwezig die desgewenst ter plekke helpen met het aanvragen van subsidie. De energiebeurs vindt plaats in De Vereeniging tussen 12.00 en 17.00 uur. Er is ook een kinderprogramma met knutselen en circusactiviteiten.

Bron: Gemeente Nijmegen