367 nieuwe zonnepanelen op de Jan Massinkhal

Nijmegen, 12 december 2012

Zonnepark Nederland en gemeente Nijmegen
367 nieuwe zonnepanelen op de Jan Massinkhal

Op het dak van de Jan Massinkhal liggen vrijdag, ijs en weder diendende, 367 nieuwe zonnepanelen. De gemeente Nijmegen stelt het dak van de multifunctionele Jan Massinkhal ter beschikking voor het tweede zonnepark van Zonnepark Nederland, met 217 zonnepanelen. Deze stichting maakt het mogelijk voor mensen zonder (geschikt) eigen dak om toch zonnepanelen te kunnen kopen en gebruiken. De gemeente plaatst er nog 150 panelen bij voor eigen gebruik. Op 14 december is alles klaar en verzorgen wethouders Hannie Kunst en Jan van der Meer de opening.

In september opende het eerste zonnepark van Zonnepark Nederland op het dak van het Nijmeegse voorzieningenhart De Ster in Lent, met 259 zonnepanelen. Ook hier stelde de gemeente het dak beschikbaar. Met deze zonneparken wordt het voor iedereen bereikbaar gemaakt om zelf zonne-energie op te wekken: voor huurders, flatbewoners, bewoners van monumentale panden en voor woningeigenaren waarvan het dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Voor de gemeente is het plaatsen van zonnepanelen een van de manieren om zelf duurzame energie op te wekken. De gemeente werkt momenteel aan een plan om het eigen vastgoed te verduurzamen, door ze onder andere beter te isoleren en installaties te verbeteren. Op basis van gerealiseerde besparingen kunnen weer nieuwe investeringen worden gedaan. De 367 panelen samen leveren 80.000 kwh per jaar op. Goed voor het jaarlijks gemiddeld electraverbruik van 23 huishoudens.

De gemeente wil het goede voorbeeld geven in het streven om in 2045 een energieneutrale stad te zijn, een stad die evenveel duurzame energie opwekt als dat zij verbruikt.

Pilot met saldering zonne-energie
Bijzonder aan het project Zonnepark Nederland is de saldering: de opgewekte energie wordt verrekend met de energierekening thuis alsof de panelen op je eigen dak liggen. Netbeheerder Liander stelt meetgegevens hiervoor ter beschikking.

De methode van salderen van opgewekte energie op een ander dan je eigen dak is nog niet uitdrukkelijk bij wet geregeld. Nijmegen is daarom in gesprek met het Rijk over een aparte pilotstatus voor het project, temeer omdat het nieuwe kabinet de opwekking van duurzame energie wil bevorderen.

Mocht de voorgestelde verrekening toch niet mogelijk blijken, dan staat de gemeente Nijmegen voor een periode van twee jaar garant voor de gederfde inkomsten voor de deelnemers.

Maatschappelijke relevantie
Het concept van Zonnepark Nederland slaat aan. In Nijmegen zijn nu twee zonneparken. Er zijn in totaal al meer dan 1500 zonnepanelen gereserveerd. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden bij Zonnepark Nederland. Zonnepark Nederland heeft de ambitie meerdere lokale initiatieven te ontwikkelen.

Ook is er veel belangstelling voor het ter beschikking stellen van daken. Zo hebben onder andere de Afvalenergiecentrale ARN en het UMC St Radboud uit Nijmegen al aangegeven ook dakruimte ter beschikking te willen stellen.

De wethouders Hannie Kunst (Maatschappelijk Vastgoed) en Jan van der Meer (Klimaat&Energie) verzorgen samen met Zonnepark Nederland en haar deelnemers de start van de nieuwe Nijmeegse zonnepanelen. Op vrijdag 14 december om 10.30 op de Nieuwe Dukenburgseweg 5, 534 AD Nijmegen.

Bron Gemeente Nijmegen